Brann i halmballer

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1500
Sted Gård
Nødvendige brannstasjoner 8
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 5
Nødvendige innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tankbiler 1
Beskrivelse Verdi
Tilbake