Ukjent tankutslipp

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 5300
Nødvendige brannstasjoner 13
Nødvendige politistasjoner 2
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 2000
Behov for skum 200
Nødvendige brannbiler 4
Nødvendige tungredningsbiler 2
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendige politibiler 3
Nødvendige CBRNe enheter 2
Annen informasjon Verdi
Tilbake