Brann i rom

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 1400
Nødvendige brannstasjoner 2
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 2000
Nødvendige brannbiler 2
Nødvendig stigebil 1
Sannsynlighet for at stigebil er nødvendig 30
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 1
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 50
Tilbake