Søppelbrann

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 220
Nødvendige brannstasjoner 1
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Nødvendige brannbiler 1
Annen informasjon Verdi
Utvidbare oppdrag Kjellerbrann Takbrann Brennende hageskur
Tilbake