Brennende maskin

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 2470
Nødvendige brannstasjoner 5
Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 5000
Nødvendige brannbiler 3
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige Innsatsledere fra brann 1
Nødvendige tankbiler 1
Sannsynlighet for at tankbiler er nødvendig 30
Annen informasjon Verdi
Tilbake