Innbrudd

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 150
Nødvendige politistasjoner 1
Sted Godsstasjon
Generert av Politistasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige politibiler 1
Beskrivelse Verdi
Maks antall pågripelser 1
Tilbake