Delvis kollapset bygning

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 7300
Nødvendige brannstasjoner 5
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 2
Nødvendig høyderedskap 1
Nødvendige innsatsledere fra brann 2
Nødvendige redningsbiler 2
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 2
Sykehusavdeling Generell kirurgi
Tilbake