Stor brann i matvarebutikk

Belønning og forutsetninger Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 3000
Nødvendige brannstasjoner 8
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Nødvendige politistasjoner 2
Interessepunkt

Matvarebutikk (stor)

Oppdragstype Brannslokkingsoppdrag
Kjemiske og industrielle brannoppdrag (Spesialisering)
Kjøretøy og Personellkrav Verdi
Vann påkrevd 7500
Nødvendige brannbiler 6
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendig stigebil 1
Nødvendige tungredningsbiler 1
Nødvendige tankbiler 1
Sannsynlighet for at tankbiler er nødvendig 20
Nødvendige politibiler 1
Annen informasjon Verdi
Maks pasienter 6
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 30
Oppdragsvariasjoner Stor brann i matvarebutikk
Tilbake