Stor brann i matvarebutikk

Beskrivelse Verdi
Gjennomsnittlig kreditt 3000
Nødvendige brannstasjoner 8
Nødvendige ambulansestasjoner 3
Nødvendige politistasjoner 2
Sted Matvarebutikk (stor)
Generert av Brannstasjon
Beskrivelse Verdi
Nødvendige brannbiler 6
Nødvendige Innsatsledere fra brann 2
Nødvendig høyderedskap 1
Nødvendige redningsbiler 1
Nødvendige tankbiler 1
Sannsynlighet for at tankbiler er nødvendig 20
Nødvendige politibiler 1
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 6
Sykehusavdeling Generell medisin
Sannsynlighet for at en pasient må transporteres 30
Tilbake