Neseblødning

Beskrivelse Verdi
Nødvendige ambulansestasjoner 1
Generert av Ambulansestasjon
Beskrivelse Verdi
Beskrivelse Verdi
Maks pasienter 1
Sykehusavdeling Generell kirurgi
Minste antall pasienter 1
Tilbake